logo Tamex spol. s r.o.
logo VDO, A brand from the Continental corporation
 
Prevádzka:
Stará Vajnorská 3
831 04 Bratislava


tel.: +421 (2) 44 45 49 20-22
fax: +421 (2) 44 45 49 35
e-mail:
Mapa (GPS: 17.1639 / 48.1858)
 
Partnerská zóna
Login:

Heslo:

 
Facebook Tamex

TIS-WEB®

Archivácia a vyhodnocovanie údajov z kariet vodičov, digitálnych a analógových tachografov

vytvorené: 05. Apr 2009 17:17 , posledná zmena:24. Jan 2017 10:13

Objednávka na aktiváciu služby TIS-Web

TIS-WEB® od VDO je novou generáciou programového nástroja na komplexné spravovanie dát (archiváciu a vyhodnocovanie vrátane priestupkov) z digitálnych tachografov (M dáta) a kariet vodičov (C dáta). Dáta do systému TIS-WEB® sa načitávajú buď priamo čítačkou kariet pripojenou ku počítaču, pomocou dátového kľúča, ako napr. DLK PRO Downloadkey, alebo importom dát manuálne, alebo plne automatizovane z centrálneho servera, kde sa dáta ukladajú na to určenými zariadeniami od VDO v rámci ich bezdrôtového prenosu cez lokálnu WIFI, alebo mobilnú dátovú GSM-GPRS sieť. Pre prvých 12 mesiacov sa programový nástroj TIS-WEB® dodáva vo verzii ENTRY a pre nasledujúcich 12 mesiacov sa dodáva opakovane vo verzii SILVER. Pri odbere programového nástroja TIS-WEB® vo verzii ENTRY sa dátový kľúč DLK PRO Downloadkey II dodáva v extra cene, viď. cenník.

Dodáva sa ako služba formou licencovania podľa počtu vozidiel na obdobie 12 mesiacov (ENTRY) a po uplynutí opakovane na 12 mesiacov ako paušál. Na 1 vozidlo štandardne prislúcha 5 vodičov. Keďže ide o web aplikáciu, tak zo strany užívateľa je potrebné len pripojenie do internetovej sieti. Užívateľ potrebuje už len hardvérové vybavenie, prístupové heslo a práca so systémom TIS-WEB® je možná takmer okamžite. Užívateľ TIS-WEB® je zbavený akejkoľvek požiadavky na aktualizáciu a údržbu programu a spravovanie archivovaných dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov. Samotná obsluha programového nástroja TIS-WEB® je užívateľsky nenáročná, maximálne jednoduchá, komfortná a intuitívna.

Okrem verzie SILVER sa programový nástroj TIS-WEB® dodáva aj v niekoľkých rozšírených verziách s nadstavbovými funkciami (MAP / COM / VDS), ako napr. GPS lokalizácia, písaná komunikácia cez mobilnú dátovú sieť medzi vodičom a centrálou, atď.. Všetky funkcie sú popísané v TAMEX katalógu (kliknite na tento odkaz). Programový nástroj TIS-WEB® sa štandardne dodáva v rozsahu od 1 do 50 vozidiel. Nad 50 vozidiel sa cena určuje ako suma ceny pre rozsah 41 až 50 vozidiel plus násobok počtu vozidiel nad 50 a jednotkovej ceny za jedno vozidlo, viď. cenník. Pri počte vozidiel od 1 do 5 sa odporúča cenovo výhodnejšia zostava TIS-WEB® Easy, kde ale už nie je zvýhodnená cena zariadenia DLK Pro Downloadkey II (kliknite na tento odkaz).

Príklad výstupov programu TIS-WEB:

Prehľad činností vodičov
Protokol činností vozidla
Súhrn činností vozidla
Súhrn činností vodičov
Graf rýchlosti vozidla
Priestupky vodiča

Technická podpora

Pri zakúpení tohto produktu má užívateľ garantovanú technickú podporu.

Súbory na stiahnutie


Prospekt TIS-WEB® 0.63 MiB 16. Nov 2010
Katalóg produktov 2016 1.08 MiB 29. Jan 2016
Prihlasovaci formulár 0.06 MiB 24. Jan 2017
Prehľad užívateľských úrovní TIS-Web 0.34 MiB 30. Mar 2016

Súvisiace články2009 © TAMEX spol. s r.o.