logo Tamex spol. s r.o.
logo VDO, A brand from the Continental corporation
 
Prevádzka:
Stará Vajnorská 3
831 04 Bratislava


tel.: +421 (2) 44 45 49 20-22
fax: +421 (2) 44 45 49 35
e-mail:
Mapa (GPS: 17.1639 / 48.1858)
 
Partnerská zóna
Login:

Heslo:

 
Facebook Tamex

Ing. Eugen Kánovics


vytvorené: 13. Jan 2009 20:51 , posledná zmena:15. Apr 2009 17:55

Pozícia: Konateľ spoločnosti

Kontakt

mobil: 0903 713 527
e-mail: kanovics@tamex.sk


Info k tachografom

Analógové / Digitálne / Sťahovanie údajov z digitálnych tachografov / Legislatíva / Overovanie / Servis / Montáž / Záruka a záručné podmienky / Príslušenstvo / Ceny výrobkov a služieb

Info k software pre tachografy

Vyhodnocovanie naskenovaných tachokrúžkov v PC / Vyhodnocovanie a archivácia údajov z digitálnych tachografov v PC / Legislatíva / Inštalácia software / Školenie k software / Záruka a záručné podmienky na software / Ceny software a súvisiacich služieb

Info k meraniu spotreby paliva

Mechanické prietokomery / Elektronické prietokomery / Spotreba z merania stavu paliva v nádrži / Záznam spotreby / Servis / Záruka a záručné podmienky / Ceny výrobkov a služieb

Info k software pre meranie spotreby paliva

Prenos a vyhodnocovanie údajov v PC / Inštalácia software / Školenie k software / Záruka a záručné podmienky na software / Ceny software a súvisiacich služieb

Info k záznamníkom jázd

OFF line záznamníky s alebo bez GPS prijímača / ON line záznamníky s GPS prijímačom a GSM modemom / Prenos údajov / Záznam jázd / Záznam prevádzkových parametrov / Záznam polohy / Monitorovanie polohy / Servis / Záruka a záručné podmienky / Ceny výrobkov a služieb

Info k software pre záznamníky jázd

Prenos a vyhodnocovanie údajov v PC / Inštalácia software / Školenie k software / Záruka a záručné podmienky na software / Ceny software a súvisiacich služieb

Info k obmedzovačom

Mechanické / Elektronické / Legislatíva / Servis / Záruka a záručné podmienky / Ceny výrobkov a služieb

Info k navigácii

Viacúčelové zariadenie - PDA / Jednoúčelové zariadenie - napr. GeoSat, Magelan / Mapy EU / Mapy SR / Navigačný program sólo / Servis / Záruka a záručné podmienky / Ceny výrobkov a služieb

Info k VDO výrobkom

Otáčkomery / Rýchlomery / Palivomery / Ostatné palubné ukazovatele / Snímače a spínače tlaku a teploty / Ostatné typy snímačov a spínačov / Prístrojové dosky do autobusov / Elektrický plynový pedál / Tempomat / Snímanie zaťaženia náprav / CAN prístrojové komponenty / Čierne skrinky / Servis / Technická podpora / Záruka a záručné podmienky / Ceny výrobkov a služieb

Prehľad typových označení výrobkov

TCO 1311 / TCO 1314 / KTCO 1318 / FTCO 1319 / MTCO 1324 / DTCO 1381 / AZScan / KISCAN / TIS Office / TIS Web / Downloadkey / UDS / EDM 1404 / EDMeco / VZO 4T / VZO 8T / ZZV 01 / TeBox 01 / TeBox 02 / FM 200 Plus / FM 300 / KIMAX / VDO TEMPOSTAT / FAP / KIBES / CAN Cockpit / E-Gas / Pedal Interface II / AGB II / AGB Confort / NAVIGON / MAGELAN / GeoSat / TRUMATIC


2009 © TAMEX spol. s r.o.